Een klein stukje geschiedenis:

In 1990 hebben enkele dames als ‘Geulklankdochters’ gezongen op de revue ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Mannenkoor Geulklank uit Valkenburg.

Ze hadden de smaak te pakken en zo ontstond het koor Resonance, onder leiding van Geulklank-dirigent Wiel Odekerken. Enkele jaren later stopte Wiel Odekerken als dirigent van Resonance.  Het koor fuseerde met damenskoor Belcanto, waarvan Marjan Quaedvlieg dirigent was.

Op woensdag 6 januari 1994 hield het fusiekoor haar eerste gezamenlijke repetitie, onder leiding van dirigent Marjan Quaedvlieg. Belcanto-Resonance werd de nieuwe naam, een samenvoeging van beide koornamen.

Het koor kende vele hoogtepunten, en ging steeds nieuwe uitdagingen aan.

 

Enkele hoogtepunten: 2001    CD Vrundsjap 

           Met een wervelende presentatie op 16 juni in de Wiegerd.

 

 

 


2003      Roots: 

             Een musical geheel geschreven, geregisseerd, gezongen en 
             gespeeld door eigen leden. 

 

 

 


2009      Prêt a Porter:

             Wederom werd deze musical geheel door eigen leden  
             geschreven, geregisseerd, gezongen en gespeeld.

 

 

 


 

Vanaf 2012:

In de zomer van 2012 werd Levon Leonard aangetrokken als nieuwe dirigent.

Op woensdag 15 augustus 2012 vond de eerste repetitie met de nieuwe muzikale leider plaats. Een nieuwe uitdaging volgde: een geheel nieuw repertoire. Het eerste optreden was tijdens de nachtmis op Kerstavond in de St. Nicolaas en Barbarakerk.

Belcanto-Resonance staat voor een gevarieerde muziekkeuze, een zo breed mogelijke schakering van zowel Nederlands- als anderstalige liedjes in verschillende genres, van klassiek tot pop, en van jazz en gospel tot easy listening.