Ons bestuur bestaat uit 4 leden die zelf ook zingend lid zijn:


 

Yvonne Laeven  Voorzitster
Hanneke Blom Penningmeester
Carlie Lemmens Secretariaat
Geruda Nijenhuis.        Bestuurslid/Muziekcommisie