Alle muziekstukken zijn gearrangeerd door onze dirigent Levon Leonard.

Het koor wordt bij de repertoire keuze ondersteund door de muziekcommissie. In goed overleg met dirigent en bestuur zorgt deze commissie voor de keuze van het algehele repertoire en de samenstelling van het repertoire voor de diverse optredens.
De volgende leden zetten zich in voor deze muziek commisie: 

Geruda Nijenhuis
Karin Pluymaekers
Joyce Kusters
José Hodiamont