Belcanto Resonance
Een mooi gezongen samenspel van klanken

Alle muziekstukken zijn gearrangeerd door onze dirigent Levon Leonard

Het koor wordt bij de repertoirekeuze ondersteund door de muziekcommissie. In goed overleg met dirigent en bestuur zorgt deze commissie voor de keuze van het algehele repertoire en de samenstelling van het repertoire voor de diverse optredens.

De volgende leden zetten zich in voor deze muziekcommissie:

Monique Pittman - Joyce Kusters - José Hodiamont