Belcanto Resonance
Een mooi gezongen samenspel van klanken

Ons bestuur bestaat uit drie leden die ook zelf zingend lid zijn.


Peggy Drissen - Voorzitster

Hanneke Blom - Penningmeester

Carlie Lemmens - Secretariaat