Belcanto Resonance
Een mooi gezongen samenspel van klanken

Ons bestuur bestaat uit vier leden die ook zelf zingend lid zijn.

Yvonne Laeven - Voorzitster

Hanneke Blom - Penningmeester

Carlie Lemmens - Secretariaat

Geruda Nijenhuis - Bestuurslid/Muziekcommissie