Belcanto Resonance
Een mooi gezongen samenspel van klanken

Jubileum in 2019

In 1990 hebben enkele dames als 'Geulklankdochters' gezongen op de revue ter gelegenheid van het 40-jarig bestaand van Mannenkoor Geulklank uit Valkenburg. Ze hadden de smaak te pakken en zo ontstond het koor Resonance. Enkele jaren later stopte de dirigent en het koor fuseerde met dameskoor Belcanto. Op 6 januari 1994 hield het fusiekoor haar eerste gezamenlijke repetitie. Belcanto-Resonance werd de nieuwe naam, een samenvoeging van beide koornamen. Wat volgde waren jaren met mooie optredens, een CD, twee musicals en heel veel zangplezier. 

We willen 25 jaar later deze memorabele dag niet zomaar voorbij laten gaan, immers er zijn twaalf jubilarissen die vanaf het eerste uur nog steeds met veel plezier meezingen:

Lidwien Banens - Hanneke Blom - Peggy Drissen - Sylvia van de Heijden - Janni Huisman - Bea Krops - Yvonne Laeven - Carlie Lemmens - Geruda Nijenhuis - Diny Noordam - Mirjam Reijnders - Marianne Schurgers

Op zondag 6 januari 2019 zal BR het 25-jarig jubileum inluiden met een dankmis om 11:30 uur in de oude kerk met mooie zang o.l.v. onze dirigent Levon Leonard.

Alle familie, vrienden, fans, oudleden en belangstellenden die BR een warm hart toedragen zijn van harte welkom in De Post Valkenburg (Lindelaan 19). Daar willen we heel graag samen van 15:00 - 17:00 uur met U proosten op 25 jaar "samengaan van mooie klanken" (letterlijke betekenis van Belcanto-Resonance). 

De jubilarissen zullen in het zonnetje worden gezet en het koor zal een medley en een speciaal jubileumlied ten gehore brengen.